اجرای طرح آزاد سازی سراسری بستر و حریم رودخانه های یزد، در دستورکار شرکت آب منطقه ای یزد قرار گرفت.
آغاز اجرای طرح آزادسازی سراسری بستر و حریم رودخانه های یزد

Page Generated in 0/0129 sec