در گفت و گو با صاحب نظران دانشگاهی مطرح شد؛
این روزها نگاه های زیست محیطی بسیاری به معضل کم آبی استان یزد نشانه رفته و طرح های متعددی نیز از سوی صاحب نظران منابع طبیعی برای این دیار فراخشک تعریف می شود.
انتقال آب؛ اقدامی ضروری برای تأمین آب یزد
در شرایطی که کشور با بحران آب مواجه است سال گذشته بیش از 391 هزار تن سیب زمینی که برای تولیدش بیش از 330 میلیارد لیتر آب مصرف شده، صادر شده است که رییس انجمن ملی سیب‌زمینی معتقد است با توجه به اشتغالزا بودن این حوزه به نظر نمی‌رسد که صادرات این محصول غیرمنطقی باشد.
دفاع از صادرات آب به بهانه اشتغال

Page Generated in 0/0782 sec