دبیر هفتمین اجلاس ملی منابع آب ایران:
دبیر هفتمین اجلاس ملی منابع آب ایران گفت: طی دو روز برگزاری اجلاس ملی منابع آب ایران در دانشگاه یزد، ۷۲ مورد از مقالات رسیده به دبیرخانه در قالب سخنرانی ارائه می شود.
۷۲ مورد از مقالات اجلاس ملی منابع آب در قالب سخنرانی ارائه می‌شود
معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد:
معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یزد در نمایشگاه شب مهر آب یزد با تاکید بر اهمیت رویکرد هنر در آگاهی بخشی مردم؛ بیان داشت: با زبان هنر می توان تاکید بیشتری بر بی آبی یزد داشت.
رویکرد هنر در آگاهی بخشی و تغییر سلیقه مردم در مصرف آب اهمیت بخش است
اخیرا نقشه پهنه بندی خشکسالی در سطح کشور توسط مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران منتشر شده است.
۹۵ درصد مناطق کشور دچار خشکسالی بسیار شدید، شدید و متوسط است
گزارش مکتوب:
خشکسالی های چند سال گذشته باعث شده بخش مهمی از منابع تامین آب استان یزد خشک و یا دچار کاهش آبدهی شدید شود .
یزد آب ندارد
مدیر امور خدمات عمومی شرکت آبفای استان یزد از اسکان 220 خانوار از 30 استان کشور در نوروز امسال خبر داد .
اسکان 220 خانوار توسط شرکت آبفای یزد در ایام نوروز
معضل در حال گسترش کمبود آب در ایران به همراه سایر چالش‌های زیست محیطی هم اکنون به نقطه بحرانی خود رسیده است.
بحران آب در خاورمیانه عامل جنگ بعدی؟

Page Generated in 0/0198 sec