جستجوی پیشرفته
مدیر آب وخاک جهاد کشاورزی استان
استخر کشاورزی خاتم فاقد نظارت جهاد کشاورزی بود
استخر کشاورزی خاتم فاقد نظارت جهاد کشاورزی بود
54 درصد محصول کشاورزی یزد با چهار درصد آب تولید می‌شود
54 درصد محصول کشاورزی یزد با چهار درصد آب تولید می‌شود
مدیر باغبانی جهاد کشاورزی یزد:
کاشت گیاهان کم آبخواه در یزد اجباری است
کاشت گیاهان کم آبخواه در یزد اجباری است
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد:
روند کاهشی مصرف آب در بخش کشاورزی، اجباری است
روند کاهشی مصرف آب در بخش کشاورزی، اجباری است
تولید بخش کشاورزی یزد با آب مجازی 2 برابر جمعیت آن است
تولید بخش کشاورزی یزد با آب مجازی 2 برابر جمعیت آن است
مصرف آب کشاورزی یزد از ۱.۵ میلیارد به ۹۱۸ میلیون مترمکعب رسید
مصرف آب کشاورزی یزد از ۱.۵ میلیارد به ۹۱۸ میلیون مترمکعب رسید
۴۵ استخر تنظیمی در قطب کشاورزی یزد احداث شد
۴۵ استخر تنظیمی در قطب کشاورزی یزد احداث شد
در راستای مدیریت صحیح آب؛
۵٠٠ کیلومتر لوله گذاری در اراضی کشاورزی خاتم اجرا شد
۵٠٠ کیلومتر لوله گذاری در اراضی کشاورزی خاتم اجرا شد
کشت « نشایی» شیوه ای مناسب برای کشاورزی مناطق کم آب
کشت « نشایی» شیوه ای مناسب برای کشاورزی مناطق کم آب
30 درصد زمین های کشاورزی بافق زیر پوشش آبیاری نوین قرار دارد
30 درصد زمین های کشاورزی بافق زیر پوشش آبیاری نوین قرار دارد
‌حتی یک لیتر از آب انتقالی آب شرب به یزد در حوزه کشاورزی مصرف نمی‌شود
‌حتی یک لیتر از آب انتقالی آب شرب به یزد در حوزه کشاورزی مصرف نمی‌شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد ؛طرح خاموشی چاه های کشاورزی طی دو مرحله 60 روزه درکل استان اجرا می شود
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد ؛طرح خاموشی چاه های کشاورزی طی دو مرحله 60 روزه درکل استان اجرا می شود
میزان بهره وری آب در آبیاری نوین تا 84 درصد افزایش می یابد
میزان بهره وری آب در آبیاری نوین تا 84 درصد افزایش می یابد
156 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان یزد به سیستم نوین آبیاری مجهز گردید
156 هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان یزد به سیستم نوین آبیاری مجهز گردید
برای اولین بار در کشور:
اجرای سیستم آبیاری نوین زیر سطحی در شهرستان بهاباد
اجرای سیستم آبیاری نوین زیر سطحی در شهرستان بهاباد
قطب کشاورزی یزد با خشکسالی شدید روبه‌رو شده است
قطب کشاورزی یزد با خشکسالی شدید روبه‌رو شده است
هوشمندسازی ۱۰۰۰چاه کشاورزی در یزد
هوشمندسازی ۱۰۰۰چاه کشاورزی در یزد
آغاز آبیاری نوین ۳۵۰۰هکتار زمین‌های کشاورزی در استان یزد
آغاز آبیاری نوین ۳۵۰۰هکتار زمین‌های کشاورزی در استان یزد
در راستای توسعه کشت کم آبخواه:
تکاپوی کشاورزان استان برای توسعه کشت های کم آبخواه
تکاپوی کشاورزان استان برای توسعه کشت های کم آبخواه
محقق مرکز تحقیقات و فناوری کشاورزی یزد خبر داد:
باقیمانده فلزات در آب عامل بروز بیماری‌های انسانی و دامی
باقیمانده فلزات در آب عامل بروز بیماری‌های انسانی و دامی
Page Generated in 0/0129 sec