جستجوی پیشرفته
مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی استان یزد:
نیازمند همکاری فرمانداری اشکذر برای تکمیل مجتمع آبرسانی هستیم
نیازمند همکاری فرمانداری اشکذر برای تکمیل مجتمع آبرسانی هستیم
در جلسه شورای حفاظت از منابع آب مطرح شد:
اضافه برداشت از چاههای مجاز؛ عمده ترین مشکل شهرستان بافق
اضافه برداشت از چاههای مجاز؛ عمده ترین مشکل شهرستان بافق
Page Generated in 0/0228 sec